Laatste subsidietoekenningen 2018 bekendgemaakt

Eén van de kerntaken van het VFL is het verlenen van subsidies aan uiteenlopende spelers in het literaire veld. Net voor de kerstvakantie werden de laatste subsidietoekenningen voor 2018 bekendgemaakt.


Voor de advisering over subsidieaanvragen doet het VFL een beroep op externe adviescommissies samengesteld uit experts. Op basis van deze adviezen worden subsidiebesluiten genomen door het Beslissingscollege, dat een vijftal keer per jaar samenkomt. Dat Beslissingscollege bestaat uit de voorzitters van de verschillende adviescommissies en een onafhankelijke voorzitter.

 

Net voor de kerstvakantie werden er subsidiebesluiten genomen voor literaire manifestaties, projecten leesbevordering, productiesubsidies voor uitgevers, doelgroepgerichte literaire publicaties, projectbeurzen vertalers en stimuleringssubsidies beginnende vertalers. 

 

Gedetailleerde informatie over alle verschillende regelingen vindt u onder het luikje ‘subsidietoekenningen en realisaties’ op deze website.

 

 

gepubliceerd op: 2018-12-27

Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen