Oproep aan literaire organisaties voor ondersteuning lokale initiatieven leesbevordering

Het Vlaams Fonds voor de Letteren is op zoek naar een literaire organisatie die de begeleiding van kleinschalige maar waardevolle participatieve leesbevorderingsprojecten met kwetsbare groepen in het werkingsjaar 2019 op zich wil nemen. 


In het reglement leesbevordering van het Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL) gaat er in 2019 extra aandacht naar de nood aan ondersteuning van kleinschalige maar waardevolle participatieve projecten met kwetsbare groepen. Bij de toekenning van subsidie aan dergelijke projecten wordt begeleiding voorzien op inhoudelijk en methodologisch vlak. Organisaties met aantoonbare expertise op het vlak van literatuur en het werken met kansengroepen kunnen zich met een gemotiveerde aanvraag kandidaat stellen om deze begeleiding op zich te nemen.

 

Het is de bedoeling dat de geselecteerde organisatie een werking opzet die tot doel heeft leesbevorderende trajecten voor en met kwetsbare groepen te faciliteren, te versterken en te verduurzamen. De inhoudelijke en methodologische begeleiding die het VFL dergelijke kleinschalige projecten door de inschakeling van de literaire organisatie wil bieden, omvat onder meer de begeleiding en coaching van vrijwilligers, tips over de keuze van teksten, het meegeven van aandachtspunten bij het faciliteren van gesprekken, enz. Er wordt jaarlijks een budget toegekend aan één literaire organisatie die voldoende expertise kan aantonen in het emancipatorisch werken met kwetsbare groepen via literatuur. Deze oproep betreft het werkingsjaar 2019. Het gaat om begeleiding van maximaal zes projecten per kalenderjaar.

 

Aanvragen kunnen tot en met 15 november ingediend worden. Daarvoor mailt u uw dossier naar info@vfl.be, ter attentie van Noemi De Clercq. Alle voorwaarden en de richtlijnen voor het opbouwen van uw dossier vindt u in het document hieronder.

 

> Lees hier de volledige oproep ...

> Raadpleeg het reglement leesbevordering 2019 ...

gepubliceerd op: 2018-10-16

Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen