De Vlaamse boekensector engageert zich voor een inclusievere aanpak

Tijdens de internationale conferentie ‘Elk verhaal telt – samen voor een inclusieve boekensector’ werden op maandag 17 september in de KVS in Brussel de eerste stappen gezet voor de ontwikkeling van een charter voor meer inclusiviteit in de Vlaamse boekensector. 


In kleine groepjes brainstormen de deelnemers aan de conferentie over een charter voor een inclusievere boekensector. Foto © Michiel Devijver.Het (potentiële) lezerspubliek is al lang niet meer homogeen en monocultureel. Toch blijven ook vandaag nog veel nieuwe stemmen in de marge, vinden minder vanzelfsprekende verhalen moeilijk hun weg en houden we nog te sterk vast aan onze eigen definitie van wat literatuur is. Dat kan en moet anders, zo vinden de organisatoren van deze conferentie. Op initiatief van het Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL), Iedereen Leest en de KVS deelden een aantal buitenlandse sprekers hun ervaringen en gaven ze tips om diversiteit structureel in te bedden.

 

Een charter voor de Vlaamse boekensector

 

Begeleid door Inclusive Minds, een Britse organisatie die werkt aan innovatieve projecten om het aanbod aan inclusieve, diverse en toegankelijke boeken te vergroten, gingen de deelnemers van de conferentie in een workshop zelf aan de slag. Geïnspireerd door het ‘Everybody In’-charter dat in het VK al bestaat legden ze de basis voor een charter met concrete actiepunten om ook in Vlaanderen een inclusievere letterensector na te streven. Laatstejaarsstudenten van het Brusselse Imelda-Instituut schoven mee aan tafel om vanuit hun eigen ervaringen waardevolle input te geven, bijvoorbeeld over welke boeken zij nog missen in het huidige aanbod en via welke kanalen informatie over boeken hen het best kan bereiken. Het Vlaamse charter zal worden voorgesteld op 1 april 2019 tijdens het tweejaarlijkse sectorevent ‘De Staat van het Boek’.

 

Breder dan Vlaanderen

 

Het Vlaams Fonds voor de Letteren wil niet alleen binnen Vlaanderen inzetten op diversiteit. Daarom waren op de conferentie ook gasten uit verschillende delen van Europa uitgenodigd. Zij gingen de dag na de conferentie het gesprek aan over het opzetten van een samenwerking op Europees niveau. Dat project zal focussen op het inclusiever en toegankelijker maken van het boekenaanbod voor kinderen en jongeren en wil daarnaast de beschikbaarheid van inclusieve titels over de grenzen heen vergroten. Het project wil hierbij oog hebben voor de behoeften van jonge lezers en inspelen op de groeiende diversiteit van de populatie in Europa. 

 

De komende weken worden de plannen verder uitgewerkt en geconcretiseerd en wordt een projectaanvraag voorbereid voor Creative Europe. Het is de bedoeling dat het project in het najaar van 2019 van start gaat. 


> Lees het volledige persbericht ...

> Bezoek de website van Elk Verhaal Telt | Every Story Matters ...

> Lees meer over het 'Everybody In'-charter in het VK ...

gepubliceerd op: 2018-09-20

Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen