Subsidiereglementen werkbeurzen literaire auteurs en werkbeurzen stripauteurs 2019 online

Vanaf nu kan u de werkbeursreglementen en aanvraagformulieren 2019 voor literaire auteurs en voor stripauteurs raadplegen op onze website. 


Een werkbeurs is een subsidie aan een (strip)auteur waarmee de auteur tijd kan vrijmaken om kwaliteitsvol nieuw werk te maken. De reglementen en formulieren 2019 voor werkbeurzen literaire auteurs en werkbeurzen stripauteurs kunt u vanaf nu online vinden en downloaden.

 

Voor de ondersteuning van non-fictieauteurs heeft het VFL sinds 2016 een aparte werkbeursregeling. Dat wil zeggen dat alle non-fictieprojecten, ook literaire essays, sindsdien niet meer onder het bestek vallen van de werkbeursregeling voor literaire auteurs. Het subsidiereglement en de formulieren voor de volgende aanvraagronde voor werkbeurzen voor non-fictie (dus ook voor literaire essays) worden in het voorjaar van 2019 gepubliceerd op de VFL-website.


Werkbeursaanvragen voor literaire auteurs 2019 moeten ten laatste op 30 november 2018 ingediend worden (dus niet, zoals andere jaren, op 1 december, aangezien die datum dit jaar in een weekend valt). Voor werkbeurzen voor stripauteurs 2019 is de deadline 10 december 2018.


Meer informatie over de subsidiereglementen:


> Werkbeurzen voor literaire auteurs ...

> Werkbeurzen voor stripauteurs ...

gepubliceerd op: 2018-08-27

Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen