Samenstelling adviescommissies 2018

Naar goede gewoonte nemen we rond de jaarwisseling afscheid van een aantal commissieleden, maar verwelkomen we ook nieuwe gezichten. Hier een overzicht.


Het VFL nam eind 2017 afscheid van volgende commissieleden:

 

 • Laurens Ham (AC Poëzie);
 • Patrick Allegaert (AC Theater);
 • Paul Hermans (AC Literaire Manifestaties en Organisaties);
 • July De Wilde (AC Vertalingen in het Nederlands);
 • Luk Van Haute (AC Auteurslezingen);
 • Michael De Cock (AC Letteren en Samenleving);
 • Fikry El Azzouzi (AC Letteren en Samenleving);
 • Iris Vansteelandt (AC Illustratie en Kinder- en Jeugdliteratuur);
 • Serge Baeken (AC Strips).

 

We danken hen hartelijk voor de inzet van hun expertise in het uitbrengen van adviezen over subsidieaanvragen. 

 

Vanaf januari 2018 kan het VFL rekenen op de expertise en inzet van de volgende nieuwe commissieleden:

 

 • Çağlar Köseoğlu (AC Poëzie);
 • Elf Albrecht (AC Illustratie en Kinder- en Jeugdliteratuur);
 • Karel Vanhaesebrouck (AC Theater);
 • Bas Kwakman (AC Literaire Manifestaties en Organisaties);
 • Danny Theuwis (AC Literaire Manifestaties en Organisaties);
 • Jeroen Vandaele (AC Vertalingen in het Nederlands);
 • Mara Joustra (AC Strips);
 • Stefan Boonen (AC Auteurslezingen);
 • Abel Ruiz Vazquez (AC Letteren en Samenleving);
 • Orlande Verde (AC Letteren en Samenleving).

 

Voor de commissies waarvan de voorzitter eind 2017 afscheid nam, moest een nieuwe voorzitter gezocht worden. Het gaat om de volgende vijf commissies:

 

 • AC Illustratie en Kinder- en Jeugdliteratuur: Frauke Pauwels;
 • AC Theater: Erwin Jans;
 • AC Literaire Manifestaties en Organisaties: Gert Brouns;
 • AC Vertalingen in het Nederlands: Anneleen Spiessens;
 • AC Auteurslezingen: Jordi Casteleyn;
 • AC Letteren en Samenleving: Marja Hermans.

 

Tot slot werd er een ad-hoccommissie samengesteld om te adviseren over de aanvragen in het kader van de nieuwe subsidieregeling voor impulssubsidies. Dit zijn de leden:

 

 • Hai-Chay Jiang (voorzitter);
 • Winny Ang;
 • Barbara Delft;
 • Jordi Casteleyn;
 • July De Wilde;
 • Carolina Maciel de França.

 

> Bekijk de volledige samenstelling van de adviescommissies, het Beslissingscollege, de Beroepscommissie en het VFL-bestuur ...

gepubliceerd op: 2018-01-04

Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen