Subsidietoekenningen bekendgemaakt

Eén van de kerntaken van het VFL is het verlenen van subsidies aan uiteenlopende spelers in het literaire veld. Eind september werden de meest recente subsidietoekenningen bekendgemaakt.


Voor de advisering over subsidieaanvragen doet het VFL een beroep op externe adviescommissies samengesteld uit experts. De adviezen van deze commissies moeten vervolgens bekrachtigd worden door het Beslissingscollege, dat een vijftal keer per jaar samenkomt. Dat Beslissingscollege bestaat uit de voorzitters van de verschillende adviescommissies en een onafhankelijke voorzitter.

 

Eind september werden er subsidietoekenningen bekrachtigd voor werkbeurzen non-fictie, stimuleringsbeurzen auteurs, projectbeurzen vertalers, projectbeurzen leesbevordering en literaire manifestaties. Gedetailleerde informatie vindt u onder het luikje ‘subsidietoekenningen en realisaties’ op deze website.

 

> Toekenningen werkbeurzen non-fictie 2017 ...

> Persbericht werkbeurzen non-fictie 2017 ...

> Toekenningen stimuleringsbeurzen auteurs 2017 ...

> Toekenningen projectbeurzen vertalers (ronde 2) ...

> Toekenningen projecten leesbevordering (ronde 2) ...

> Toekenningen literaire manifestaties (ronde 3) ...

gepubliceerd op: 2017-10-09

Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen