Spectaculaire stijging in werkbeurstoekenningen voor non-fictieauteurs

Na een ietwat aarzelende start in 2016 nemen de toegekende werkbeurzen non-fictie in 2017 een hoge vlucht.


In 2016 kon het VFL de ondersteuning van Vlaamse non-fictie voor het eerst op een structurele manier in zijn werking inbedden, dankzij de middelen die Vlaams minister voor Cultuur Sven Gatz hiervoor in de nieuwe beheersovereenkomst met het VFL (2016-2020) voorzag.

 

Na een ietwat aarzelende start in 2016 nemen de toegekende werkbeurzen in 2017 meteen een hoge vlucht en noteren we een indrukwekkende stijging van de toegekende werkbeurzen voor een totaal bedrag van € 163.800 (een stijging met 64%). ‘Het illustreert dat dit nieuwe non-fictiebeleid zeer duidelijk inspeelt op een grote behoefte van de auteurs en een terechte jarenlange vraag van de uitgevers’, aldus Koen Van Bockstal, directeur van het Vlaams Fonds voor de Letteren.

 

Ondersteuning van creatie tot promotie

 

Het VFL wil kwalitatieve non-fictie, net als de andere literaire genres, ondersteunen van creatie tot promotie. Het VFL biedt dus niet alleen ondersteuning aan auteurs in de vorm van werkbeurzen, maar kent ook productiesubsidies toe aan uitgevers, ondersteunt auteurslezingen van non-fictieauteurs enz. Ook in het buitenland voert het VFL actief promotie voor non-fictie uit Vlaanderen. Van Bockstal: ‘Steeds meer vertalingen van non-fictietitels worden gerealiseerd met vertaalsubsidie van het VFL. We steunen ook presentaties van auteurs op internationale podia, festivals en in boekenwinkels over de landsgrenzen.’

 

Stijging van het toekenningspercentage

 

Opmerkelijk is vooral de kwaliteit van de aanvragen, die zich vertaalt in een stijging van het toekenningspercentage. Dit jaar dienden 23 non-fictieauteurs een ontvankelijke aanvraag in. 17 van hen kregen een positief advies. Dat komt neer op een toekenningspercentage van 74%, in vergelijking met 55% in 2016 (toen werden 11 van de 20 ontvankelijke aanvragen gehonoreerd). De aanvragen worden niet door het VFL zelf beoordeeld, maar door een onafhankelijke adviescommissie Non-Fictie, met als leden Ihsane Chioua Lekhli, Hind Fraihi, Bart Keunen en Jo Tollebeek, en als voorzitter Marnix Verplancke.

 

> Lees hier het volledige persbericht ...

> Overzicht van alle auteurs aan wie een werkbeurs werd toegekend en het project waaraan ze werken ...

gepubliceerd op: 2017-10-04

Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen