Oproep innovatieve partnerprojecten met als thema ‘over de muur kijken’

Het departement Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse Overheid lanceert een oproep voor projecten die een samenwerking zijn tussen culturele en niet-culturele partners. Projectvoorstellen kunnen ingediend worden tot 30 september 2017.


Partnerprojecten openen voor de cultuursector de vaak gesloten deuren naar andere sectoren en bieden de middelen en tijd om in samenwerking met partners nieuwe onderwerpen en vraagstellingen te exploreren. Een partnerproject bestaat uit minstens twee partners waarvan minimaal één culturele partner en minimaal één niet-culturele partner uit een andere sector, zoals onderwijs, wetenschap, gezondheidszorg, milieu, technologie, onderzoek, sociale sector, milieu en ecologie, enz. Een combinatie van één of meer culturele partner(s) en één of meer niet-culturele partner(s) is eveneens mogelijk.

 

Om een wederzijdse kruisbestuiving alle kansen te geven, is het nodig om over de muur te kijken en onontgonnen gebieden te verkennen. Op die manier kunnen de partners, in dialoog met de gekende of ongekende sectoren, grenzen verleggen.

 

De beoordeling van de innovatieve partnerprojecten zal gebeuren aan de hand van drie criteria, namelijk de cross-sectorale meerwaarde, de innovatieve meerwaarde en de realiseerbaarheid en realiteitszin van het partnerproject.

 

De projectsubsidie bedraagt maximaal 20.000 euro en minimaal 7.000 euro per project. Het betrokken project mag wel geen dubbele subsidiëring genieten. De eigen inbreng van de niet-culturele partner(s) bedraagt minimaal 25% van de totale kosten.

 

> Meer lezen over de oproep voor innovatieve partnerprojecten …

> Een projectvoorstel indienen …

gepubliceerd op: 2017-06-30

Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen