Samenwerking

Het Vlaams Fonds voor de Letteren voert zijn opdracht uit in maximale samenwerking en afstemming met de Vlaamse overheid, het Nederlands Letterenfonds, de Taalunie en alle actoren in het literaire veld.

 

Deskundigheidsbevordering voor literaire vertalers wordt uitgebouwd via de grensoverschrijdende structuur van het Expertisecentrum Literair Vertalen.

 

In Vlaanderen is er een literaire dialoog met het Agentschap kunsten en erfgoed, Stichting Lezen Vlaanderen, het Fonds Pascal Decroos, het Letterenhuis, de partners van het Boekenoverleg (de Vlaamse Auteursvereniging, de Koninklijke Academie voor Taal- en Letterkunde (KANTL), Locus, Bibnet, Canon cultuurcel, de Vlaamse vereniging voor Bibliotheek- Archief- en Documentatiewezen (VVBAD) en de deelorganisaties van het Vlaamse boekenvak (boek.be, VUV, VBB, VBI).

 

Het VFL overlegt bovendien met organisaties in de kunstensector: het Kunstenloket en het Steunpuntenoverleg (VTi, Muziekcentrum, BAM, VAi).

 

Op vakbeurzen en voor bepaalde projecten wordt met buitenlandse literaire fondsen en overheidsdiensten informatie uitgewisseld. Ook de Vlaamse vertegenwoordigers bieden ondersteuning in het buitenland.

 


Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen