Literair grensverkeer

Wat?


Deze subsidieregeling is een samenwerking tussen het Vlaams Fonds voor de Letteren, het Nederlands Letterenfonds en de Nederlandse Taalunie. De regeling is bedoeld om leesbevorderende of literaire projecten/initiatieven te ondersteunen die de uitwisseling van kennis en expertise in het letterenveld stimuleren tussen de verschillende delen van het Nederlandse taalgebied. In het bijzonder willen de projecten/initiatieven het grensoverschrijdende potentieel van de Nederlandstalige literatuur vergroten doorheen het taalgebied en/of de professionele samenwerking tussen verschillende delen van het taalgebied versterken.

 

Wie kan aanvragen?


Organisaties die beschikken over rechtspersoonlijkheid (zowel commercieel als niet-commercieel) kunnen een subsidieaanvraag indienen. Dossiers van feitelijke verenigingen of natuurlijke personen zijn onontvankelijk. Het project moet plaatsvinden in België (meer specifiek in het Nederlandse taalgebied van België of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad), in Nederland, in Suriname of in het Caraïbisch gebied.

 

Organisaties die in Vlaanderen of Nederland al structurele werkingsmiddelen ontvangen (bv. cultuurcentra, bibliotheken, kunstenorganisaties, socioculturele organisaties, literaire organisaties, tijdschriften, bibliotheken enz.) kunnen alleen maar een subsidie aanvragen in het kader van dit subsidiereglement als de volgende voorwaarden vervuld zijn.

  • Het initiatief waarvoor de aanvraag wordt ingediend is waardevol/bijzonder en maakt geen deel uit van de reguliere gesubsidieerde werking. (Regelmatig terugkerende projecten worden beschouwd als behorend tot de reguliere gesubsidieerde werking, tenzij een nieuwe editie van een project zich op het vlak van inhoud en/of regionale spreiding duidelijk onderscheidt van eerdere edities.) 
  • Bestaande activiteiten worden uitgebreid naar gebieden over de grens. De organisatie toont in haar aanvraag ook aan dat er in die betreffende delen behoefte is aan de activiteit waarvoor ze de aanvraag indient. Er moet ook samengewerkt worden met een partner over de grens die inhoudelijk en financieel betrokken is bij de aanvraag. 


Wanneer aanvragen?


De deadline voor 2019 is 14 juni 2019.

 

De aanvrager kiest zelf hoelang het project/initiatief loopt. De looptijd moet echter wel vallen binnen de periode van 1 oktober 2019 tot 1 oktober 2020. Als deze begrenzing in de tijd een probleem zou vormen, of als u hier vragen over heeft, dan kunt u contact opnemen met het VFL. 

 

Hoe aanvragen?


De aanvraagprocedure en de samenstelling van het dossier staan beschreven in het subsidiereglement. Aanvraagdossiers in het kader van deze subsidieregeling kunnen worden ingestuurd per e-mail of per post.
 

 

Mocht u problemen ondervinden bij het downloaden of openen van de reglementen en aanvraagformulieren, aarzel dan niet om ons te contacteren voor een digitale of papieren versie op info@vfl.be.


Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen