Beroepscommissie

Opdracht

De Beroepscommissie is bevoegd inzake inhoudelijke bezwaren tegen de besluiten van het Beslissingscollege. De Beroepscommissie gaat na of de adviescommissie(s) en aansluitend het Beslissingscollege alle relevante elementen voor de besluitvorming hebben meegenomen, of ze consistent hebben geadviseerd en gemotiveerd, en of ze het aanvraagdossier objectief hebben beoordeeld. Na onderzoek van alle onderdelen van het dossier, ook contextuele gegevens, budget, beslissingen over gelijkaardige dossiers of andere door de Beroepscommissie relevant geachte elementen, beslist ze autonoom het besluit van het Beslissingscollege te bevestigen of geheel of gedeeltelijk te herzien. De beslissing van de Beroepscommissie moet bekrachtigd worden door het Fondsbestuur.

 

> Volledige taakomschrijving en procedure Beroepscommissie...


Samenstelling

De Beroepscommissie telt vier leden en een voorzitter. Ze zijn deskundig op literair gebied en maken geen deel uit van de andere VFL-organen. Hun mandaat van vier jaar kan niet worden verlengd.

 

In de Beroepscommissie zitten:

  • Stephane Criel
  • Marleen Lippens
  • Joseph Pearce
  • Jan Stuyck (voorzitter)
  • Evi Werkers

 


 

Stephane Criel is advocaat aan de Gentse balie sinds 1993. Hij is vooral actief op het vlak van intellectuele eigendomsrechten.


Marleen Lippens is coördinator taal en taalbeleid, en kunstonderwijs bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen; specifiek voor het secundair onderwijs. Daarvoor gaf ze meer dan 25 jaar Nederlands en Engels.

 

Joseph Pearce (°1951) is schrijver en recensent voor de boekenbijlage van De Morgen. Voorheen was hij docent Engels en Nederlands aan het Onze-Lieve-Vrouwecollege te Antwerpen. Debuteerde in 1999 met 'Land van belofte,' de familiekroniek van zijn Joodse familie van vaderszijde.

 

Jan Stuyck werkt als consulent archieven bij het Muhka (Antwerpen). Tot 2017 was hij als wetenschappelijk medewerker verbonden aan het Letterenhuis. Daarnaast is hij docent Wereldliteratuur aan de Artesis Plantijn Hogeschool (Antwerpen), opleiding Drama.

 

Evi Werkers (°1981) is werkzaam als juriste bij Boek.be en gespecialiseerd in de materies auteursrecht, mediarecht en ICT recht. Ze werkte voorheen als wetenschappelijk onderzoeker aan het centrum voor recht en informatica verbonden aan de KU Leuven, als Professional Support Lawyer bij het advocatenbureau Timelex en was lid van de Strategische Adviesraad kunsten en erfgoed. Sinds april 2016 leidt Evi het Kenniscentrum, de opleidings- en onderzoeksafdeling van Boek.be. Creativiteit, innovatie, bemiddeling en (auteurs)recht zijn de kernwoorden in haar dagelijks functioneren.


Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen