Beslissingscollege

Opdracht

Het Beslissingscollege beslist op basis van de gemotiveerde adviezen van de adviescommissies over de subsidieaanvragen. Het evalueert de regelingen en signaleert nieuwe behoeften.

 

Samenstelling

Het Beslissingscollege bestaat uit twaalf leden: de elf voorzitters van de adviescommissies en een onafhankelijke voorzitter die deskundig is op literair vlak. De leden van het Beslissingscollege hebben een mandaat van vier jaar dat niet verlengd kan worden.

 

In het Beslissingscollege zitten:

 • Paul Hermans (voorzitter)
 • Gert Brouns (AC Literaire Manifestaties en Organisaties)
 • Jordi Casteleyn (AC Auteurslezingen)
 • Maarten Dessing (AC Tijdschriften)
 • Katelijne De Vuyst (AC Poêzie)
 • Mara Joustra (AC Strips)
 • Margot Kennis (AC Proza)
 • Frauke Pauwels (AC Illustratie en Kinder- en Jeugdliteratuur)
 • Jo Roets (AC Theater)
 • Anneleen Spiessens (AC Vertalingen in het Nederlands)
 • Orlando Verde (AC Letteren en Samenleving)
 • Marnix Verplancke (AC Non-Fictie)

 


Paul Hermans (°1979) is personeels- en communicatieverantwoordelijke bij Modero Gerechtsdeurwaarders. Als afgestudeerd bio-ingenieur organiseerde hij naast zijn functie bij Pfizer en later Technopolis tal van literair-muzikale avonden om uiteindelijk full-time bij Behoud de Begeerte te belanden. Hij werkte meer dan 8 jaar bij dit kunstencentrum voor literatuur, eerst als productiemedewerker en de laatste vijf jaar als zakelijk leider. In 2018 behaalde hij een executive MBA aan de Antwerp Management School.

 

Gert Brouns (°1969) runt Boekhandel Limerick in Gent. Een onafhankelijke en eigenzinnige literaire boekhandel met de focus op kwaliteit, verdieping & persoonlijke service. Boekhandel  Limerick herbergt tevens de collectie schrijfmachines van W.F.Hermans.


Jordi Casteleyn (°1980) studeerde Germaanse talen aan de Universiteit Gent, en behaalde aan dezelfde universiteit zijn doctoraatsdiploma. Sinds 2015 is hij als docent verantwoordelijk voor Didactiek Nederlands, Didactiek Nederlands aan anderstaligen, en Talenbeleid aan de Universiteit Antwerpen. Zijn onderzoek focust momenteel op literatuuronderwijs en het verbeteren van spreekvaardigheid.

 

Maarten Dessing (NL, °1974) heeft zich als freelance journalist gespecialiseerd in de boekenwereld. Hij schrijft over het boekenvak, literatuur, schrijven, taal en alles eromheen. Dessing levert regelmatig bijdragen aan Boekblad, Knack, Bibliotheekblad en Schrijven magazine en incidenteel aan tal van andere bladen. Ook was hij in 2009-2012 jurylid van de AKO Literatuurprijs. Hij schreef het boek Uitgeven in eigen beheer en de Nederlandse editie van De boekenapotheek van Susan Elderkin en Ella Berthoud. Dessing zetelt ook als deskundige literaire non-fictie in de adviescommissie voor auteursbeurzen van het Nederlands Letterenfonds.

 

Katelijne De Vuyst is literair vertaler. Behalve Frans proza vertaalt ze poëzie uit het Frans, Engels en Nieuwgrieks. Ze is redacteur van Poëziekrant en schrijft recensies en essays voor diverse tijdschriften.


Mara Joustra (°1982) werkt als redacteur van strips voor verschillende uitgeverijen. Daarnaast is ze mede-oprichter van de journalistieke stripsite ‘Drawing the Times’ en het stripfestival Cross Comix Rotterdam. 

 

Margot Kennis (°1988) studeerde Taal- en letterkunde aan de KULeuven en is freelance journaliste, en boekenrecensente bij Humo.


Frauke Pauwels (°1977) studeerde Germaanse taal- en letterkunde en werkte als leerkracht Nederlands. Na een Master in de Literatuurwetenschappen trok ze resoluut de kaart van de jeugdliteratuur. Ze was korte tijd onderwijsassistent jeugdliteratuur aan de Universiteit Antwerpen. Sinds oktober 2016 werkt ze daar aan een doctoraatsonderzoek over beeldvorming rond STEM, identiteitsconstructie en actief burgerschap in fictie en non-fictie voor kinderen. Daarnaast schrijft zij recensies, eerst voor De Leeswelp, nu voor de recensiesites Mappalibri en De Reactor.


Jo Roets (°1961) groeide op in Antwerpen en studeerde aan de Toneelacademie Maastricht. Hij werkt sinds 1989 als acteur, schrijver en regisseur. Roets was één van de grondleggers van het figurentheater Froe Froe en richtte met Greet Vissers het gezelschap Blauw Vier op dat in 2001 werd omgedoopt tot Laika, theater der zinnen. Jo Roets is artistiek leider van dit huis. 

 

Anneleen Spiessens werkt aan het departement Vertalen, Tolken en Communicatie van de Universiteit Gent. Haar onderzoek spitst zich toe op Franse literatuur, vertaling en politiek.


Orlando Verde (°1977) is informaticus van opleiding en stafmedewerker voor Kif Kif. Volgde Interculturele communicatie in CIMIC/KHM, Film- en videokunst in KASKA-DKO en Filmstudies en visuele cultuur bij Universiteit Antwerpen. Schrijft voor o.a. Kif Kif, MO*, De Standaard en Rekto:Verso.

  

Marnix Verplancke (°1966) is freelance literair journalist. Hij publiceert op regelmatige basis in Knack, De Morgen en Trouw.


Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen