VFL-bestuur

Opdracht

Het VFL-bestuur keurt het meerjarenplan, het jaarlijks actieplan, de begroting en de jaarrekening van het Vlaams Fonds voor de Letteren goed. Het benoemt de leden van het Beslissingscollege, de adviescommissies en de Beroepscommissie.


Samenstelling

Het VFL-bestuur telt minstens negen leden met literaire kennis en bestuurlijke ervaring. Een vertegenwoordiger van de Vlaamse regering woont de vergaderingen bij als raadgever.

 

De Vlaamse regering benoemt de leden van het VFL-bestuur op voordracht van het VFL-bestuur. De bestuurders worden benoemd voor vier jaar. Hun mandaat kan eenmaal worden verlengd.

 

In het VFL-bestuur zitten:

 • Martine de Clercq
 • Gita Deneckere
 • Christine Depuydt (vertegenwoordiger van de Vlaamse regering)
 • Mia Doornaert (voorzitter)
 • Nele Hendrickx
 • Paul Hermans (voorzitter Beslissingscollege/adviserend)
 • Tom Naegels
 • Joachim Pohlmann
 • Vincent Stuer
 • Ilona Terkessidis
 • Koen Van Bockstal (directeur/adviserend)
 • Bart Van Damme
 • Marnix Verduyn
 • Tine Verhelst


Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur heeft de leiding over het dagelijkse beheer en werkt onder het toezicht van het VFL-bestuur.

 

In het Dagelijks Bestuur zitten:

 • Mia Doornaert (voorzitter)
 • Koen Van Bockstal (directeur/adviserend)
 • Bart Van Damme
 • Tine Verhelst

 

 

Martine de Clercq (°1951) promoveerde in 1984 aan de K.U. Leuven tot doctor in de Letteren en Wijsbegeerte over Samuel Beckett.  Ze is gewoon hoogleraar emerita en ere-waarnemend rector van de HUB-K.U. Brussel.  Ze doceerde daar onder andere vergelijkende literatuurwetenschap, Engelse en Europese literatuur en ze publiceerde onder meer ‘Nieuwe literatuurgeschiedenis’. Ze was voorzitter van de Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en mede-oprichtster van het Centre for Reception Studies (CERES). Daarnaast was ze bestuurslid van Het Beschrijf/ Passa Porta en van de Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen-Nederland. Ze is vice-voorzitter van ‘Les Lettres européennes’ en van de Raad van Bestuur van het tijdschrift Passage.

 

Gita Deneckere (°1964) doceert sociale geschiedenis van de moderne en hedendaagse periode aan de Universiteit Gent. Ze is er momenteel decaan van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte. Haar lopend onderzoek staat in het teken van de geschiedenis van macht en emancipatie. Sinds 2013 is ze lid van de Koninklijke Vlaamse Academie van België (KVAB), Klasse Menswetenschappen.

 

Christine Depuydt (°1964) was van 2009-2012 schepen van cultuur in Kortrijk. Zij heeft een sterke interesse in cultuur en zet zich in voor het ondersteunen van creatie. Zij werkte o.a. mee aan de realisatie van de creatieplaats op Buda-eiland, meer bepaald de Budafabriek. Zij is financieel onderlegd en werkt als docent  van economische vakken aan de Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen (Katho). Ze zetelt in het Fondsbestuur als vertegenwoordiger van de Vlaamse Regering.

 

Mia Doornaert (°1945) is columniste, schrijfster en expert in internationale politiek. Ze was 38 jaar buitenland-journaliste van De Standaard, waarvan vijf als correspondent in Parijs. Daarnaast was ze eerder ook voorzitster van de Belgische Journalistenbond, van de Internationale Federatie van Journalisten (IFJ) en van het adviescomité persvrijheid (UNESCO). Eerder studeerde ze klassieke en oosterse talen (hiërogliefen en Arabisch) aan de KULeuven. In 2003 ontving ze de titel barones voor haar internationale inzet voor persvrijheid.

 

Nele Hendrickx (°1976)  ging na haar opleiding Romaanse taal- en letterkunde in Antwerpen en Madrid en Latijns-Amerikaanse literatuur in Londen aan de slag bij het KunstenFESTIVALdesArts in Brussel. Aansluitend legde ze zich bij radiozender Klara toe op alles wat met literatuur te maken heeft, alvorens in 2008 het boekenvak in te gaan. Sinds 2008 was zij achtereenvolgens (hoofd)redacteur en uitgeefster Nederlandse en vertaalde fictie en non-fictie bij Uitgeverij De Geus. Sinds juli 2018 is zij directeur van het Letterenhuis in Antwerpen.

 

Paul Hermans (°1979) is personeels- en communicatieverantwoordelijke bij Modero Gerechtsdeurwaarders. Als afgestudeerd bio-ingenieur organiseerde hij naast zijn functie bij Pfizer en later Technopolis tal van literair-muzikale avonden om uiteindelijk full-time bij Behoud de Begeerte te belanden. Hij werkte meer dan 8 jaar bij dit kunstencentrum voor literatuur, eerst als productiemedewerker en de laatste vijf jaar als zakelijk leider. In 2018 behaalde hij een executive MBA aan de Antwerp Management School. 

 

Tom Naegels (°1975) is schrijver en journalist. Hij publiceerde vijf romans en twee essaybundels. Momenteel werkt hij aan een geschiedenis van België als migratieland.

 

Joachim Pohlmann (°1981) studeerde politieke wetenschappen en antropologie aan de KU Leuven. Hij is woordvoerder van de N-VA en schrijver. In 2012 verscheen zijn debuutroman ‘Altijd iets’ (Van Halewyck).

 

Vincent Stuer (°1975) is hoofdredacteur van het European Political Strategy Centre, de denktank binnen de Europese Commissie. Eerder werkte hij als speechwriter van Commissievoorzitter José Manuel Barroso en als woord- en penvoerder van Karel De Gucht. In 2014 verscheen zijn eerste boek ‘Kleinstaterij! De terugkeer van de natie en de afkeer van Europa’.

 

Ilona Terkessidis (°1960) werkt bij Luca School of Arts ( Art Office, communicatie en artistieke werking). Ze heeft een decennialange ervaring in de reclamesector (vooral bij Quattro-Saatschi&Saatschi). Nadien werkte ze 5 jaar als marketing manager bij kunstboekenuitgeverij Ludion. Ze zetelt ook in de Raad van Bestuur van Kunst In Huis.

 

Koen Van Bockstal (°1961) werkte 18 jaar in de muziekindustrie als directeur van MCA, SONY, en SONY BMG. Na een kort intermezzo bij het Internationaal Filmfestival van Vlaanderen, Gent was hij van 2007 tot 2010 gedelegeerd bestuurder bij Oxfam Wereldwinkels & Oxfam Fairtrade. Sinds 1 januari 2012 is hij directeur van het VFL. In het VFL-bestuur zetelt hij als waarnemend lid zonder stemrecht.

 

Bart Van Damme (°1955) is jurist van opleiding en was meer dan 20 jaar als advocaat verbonden aan de balie bij de rechtbank in Brugge. Hij combineert thans sinds 2004 zijn functie als rechter in de Politierechtbank West-Vlaanderen met een blijvende brede culturele belangstelling voor muziek (van Graspop tot opera) en woord. Hij organiseerde diverse literaire reizen (Rouen - Flaubert/Triëste – Joyce/Den Haag – Couperus) en wordt door de huisgenoten beschouwd als een verwoed lezer.

 

Marnix Verduyn, alias Nix, is burgerlijk ingenieur van opleiding maar zijn passie dreef hem in de richting van de grafische kunsten. Als cartoonist, stripauteur, scenarist, regisseur en producent zag hij zijn werk verschijnen bij o.m. De Morgen, Spirou, Het Algemeen Dagblad, Le Monde, De Standaard Uitgeverij, Le Lombard, Dupuis,VRT, OCS.

 

Tine Verhelst (°1967) studeerde Economische Wetenschappen aan de KU Leuven en bouwde haar loopbaan uit aan de KU Brussel, Faculty Club en Davidsfonds. Ze heeft bestuurservaring bij verschillende organisaties en een ruime interesse in cultuur. In 2011 mocht ze de ‘Business Excellence Award’ van het Vlaams Centrum voor Kwaliteitszorg in ontvangst nemen.


Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen