VFL-Team

Opdracht

Het VFL-team bereidt het beleid van het Vlaams Fonds voor de Letteren voor en voert het ook uit. Het verzorgt de administratie, volgt de dossiers op en staat in voor de interne en externe communicatie.

 

Het VFL-team vertegenwoordigt het VFL bij delegatie van het VFL-bestuur. Het zet proefprojecten op, voert studieopdrachten uit en evalueert de werking en instrumenten.

 

Het VFL-team wordt geleid door een directeur. Het VFL-bestuur benoemt hem op basis van een externe selectieprocedure. Hij moet deskundig zijn in bedrijfsbeheer en een brede culturele en literaire interesse hebben.

 

> Huishoudelijk Reglement VFL...


Samenstelling

Koen Van Bockstal, directeur 

 

Noemi De Clercq, stafmedewerker binnenland

Illustratie, Kinder- en jeugdliteratuur, literaire tijdschriften, leesbevordering, interculturaliteit en armoedebestrijding, BoekenOverleg

 

Marieke Roels, stafmedewerker binnenland

Auteurslezingen, productiesubsidies uitgevers, non-fictie, strips

 

Lara Rogiers, coördinator binnenland
Theater, poëzie, literaire manifestaties en organisaties, vertalingen in het Nederlands

 

Michiel Scharpé, stafmedewerker binnen- en buitenland

Proza, debuterende auteurs

 

Els Aerts, coördinator internationaal beleid & projecten

 

Patrick Peeters, stafmedewerker buitenland

Promotie poëzie, theater en non-fictie in het buitenland

 

Elise Vanoosthuyse, stafmedewerker buitenland

Promotie proza en prentenboeken in het buitenland

 

Lien Devos, project- en stafmedewerker buitenland

Promotie jeugdliteratuur en strips in het buitenland

 

Karen Thys, dossiermedewerker buitenland, Vertalershuis

 

Georgia De Winter, dossiermedewerker buitenland (afwezig tot 05/05/2018)

 

Rein De Smet, dossiermedewerker buitenland (vervangt Georgia De Winter)

 

Nanne de Viet, dossiermedewerker binnenland & ondersteunende medewerker auteurslezingen

 

Stefanie Luppens, dossiermedewerker binnenland

 

Matthias Dillen, ondersteunend medewerker binnenland, buitenland

 

Mies Van Dun, dossiermedewerker binnenland

 

Anja Goyens, communicatiemedewerker

 

Koen De Smedt, verantwoordelijke financieel beheer en ICT

 

Hawa Seck, secretariaatsmedewerker

 

 


Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen