Adviescommissie Vertalingen in het Nederlands

  • July De Wilde (voorzitter)
  • David Colmer
  • Anneleen Spiessens
  • Willy Vande Walle
  • Katrien Vloeberghs

 


July De Wilde (°1976) is verbonden aan het departement Vertalen, Tolken en Communicatie van de Universiteit Gent. Zij publiceert over vertaling, ironie en Spaans-Amerikaanse literatuur.

 

David Colmer (°1960) vertaalt voornamelijk Nederlandstalige literatuur in het Engels en is de winnaar van verschillende vertaalprijzen.

 

Anneleen Spiessens werkt aan het departement Vertalen, Tolken en Communicatie van de Universiteit Gent. Haar onderzoek spitst zich toe op Franse literatuur, vertaling en politiek.

 

Willy Vande Walle is gewoon hoogleraar in de Japanologie aan de KU Leuven. Hij doceert onder meer Japanse letterkunde en klassieke Chinese poëzie. Zijn publicaties bestrijken een breed gebied van de Japanse cultuurgeschiedenis, inclusief de Japanse poëzie, en haar vertaling in het Westen.

 

Katrien Vloeberghs heeft als literatuurwetenschapper expertise op het gebied van Duitse literatuur, kinder- en jeugdliteratuur en literatuur over de Holocaust. Ze werkt momenteel freelance voor Universiteit Antwerpen en LannooCampus (buitenhuisredactie).Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen