Adviescommissie Vertalingen in het Nederlands

  • Bea De Koster
  • Arvi Sepp
  • Anneleen Spiessens (voorzitter)
  • Jeroen Vandaele
  • Willy Vande Walle

 Bea De Koster studeerde Engels en Nederland aan de KUL en werkt als zelfstandig vertaler/ondertitelaar voor de VRT. Ze publiceerde en vertaalde jeugdliteratuur en studeerde via avondonderwijs Chinees, Arabisch en Japans.

 

Arvi Sepp is professor voor Duitse Letterkunde aan de Universiteit Antwerpen en professor voor Vertaalwetenschap (Duits) aan de Vrije Universiteit Brussel. Zijn onderzoek richt zich op politiek, trauma en migratie in vertaling en literatuur.  


Anneleen Spiessens werkt aan het departement Vertalen, Tolken en Communicatie van de Universiteit Gent. Haar onderzoek spitst zich toe op Franse literatuur, vertaling en politiek.

 

Jeroen Vandaele (°1971) publiceert over ideologie, emotie en stijl in vertaling. Tot 2017 werkte hij als hoogleraar Spaans aan de Universiteit van Oslo. Nu doceert hij aan het departement Vertalen, Tolken en Communicatie van de UGent.

 

Willy Vande Walle is gewoon hoogleraar in de Japanologie aan de KU Leuven. Hij doceert onder meer Japanse letterkunde en klassieke Chinese poëzie. Zijn publicaties bestrijken een breed gebied van de Japanse cultuurgeschiedenis, inclusief de Japanse poëzie, en haar vertaling in het Westen.Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen