Subsidies voor doelgroepgerichte literaire publicaties

Wat?

Het VFL wil ervoor zorgen dat bepaalde groepen in de samenleving gemakkelijker in aanraking komen met literatuur en stelt vast dat er nood is aan een kwalitatief literair aanbod dat inspeelt op specifieke behoeften.

 

Concreet gaat het bijvoorbeeld over boeken in eenvoudig Nederlands voor anderstaligen of voor minder ervaren lezers, luisterboeken voor blinden, slechtzienden of mensen met een andere leesbeperking, boeken in Vlaamse Gebarentaal voor doven en slechthorenden, boeken op maat van mensen met een verstandelijke beperking, meertalige boeken voor kinderen met een andere thuistaal, boeken met aandacht voor een meer representatieve weerspiegeling van de samenleving, enzovoort. Het kan hierbij zowel gaan om de ontsluiting van bestaand literair werk in een nieuwe vorm en/of op een andere drager, als om de publicatie van nieuw werk. In bepaalde gevallen kan een deel van de subsidie ook worden aangewend in functie van product- en talentontwikkeling.

 

Met de subsidie wil het VFL een professionele aanpak stimuleren op het vlak van redactionele begeleiding, contractuele overeenkomsten, promotie en verspreiding.

 

Wie kan aanvragen?

Uw organisatie moet rechtspersoonlijkheid hebben. Feitelijke verenigingen of natuurlijke personen kunnen niet aanvragen. Uw organisatie moet een officieel adres hebben in het Vlaams of Brussels gewest.

 

Subsidiërende instellingen, Autonome Gemeentebedrijven, Autonome Provinciebedrijven en provinciale, stedelijke of gemeentelijke culturele diensten kunnen zelf geen subsidie aanvragen. Ze kunnen wel partner zijn bij een project.

 

Zowel uitgeverijen als organisaties met een doelgroep-specifieke werking kunnen een aanvraag indienen.

  

Wanneer aanvragen?

Er kunnen twee maal per jaar aanvragen worden ingediend. De deadlines zijn als volgt:

 

  • 1 mei 2019: voor publicaties die verschijnen vanaf juli 2019
  • 1 oktober 2019: voor publicaties die verschijnen vanaf januari 2020

 

Hoe aanvragen?

De aanvraagprocedure en de samenstelling van het dossier staan beschreven in het subsidiereglement en in het aanvraagformulier.

 

 

Mocht u problemen ondervinden bij het downloaden of openen van de reglementen en aanvraagformulieren, aarzel dan niet om ons te contacteren voor een digitale of papieren versie op info@vfl.be.


Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen