Adviescommissie Poëzie

  • Yvan De Maesschalck
  • Katelijne De Vuyst (voorzitter)
  • Çaglar Köseoglu
  • Erik Lindner
  • Roel Richelieu Van Londersele

 


 

Yvan De Maesschalck was leraar Nederlands en Engels, onder meer aan de Europese school van Luxemburg en Brussel. Is nu freelance recensent en schrijft voor Mappalibri, Poëziekrant en Tiecelijn. Is tevens redacteur van ‘Tiecelijn. Jaarboek van het Reynaertgenootschap’. Publiceerde in 2016 ‘Vossenlucht. Over Reynaertpersonages en hun fictionele aanverwanten’ bij Academia Press, Gent.

 

Katelijne De Vuyst is literair vertaler. Behalve Frans proza vertaalt ze poëzie uit het Frans, Engels en Nieuwgrieks. Ze is redacteur van Poëziekrant en schrijft recensies en essays voor diverse tijdschriften.

 

Çaglar Köseoglu (°1985) doceert aan de faculteit Humanities van Erasmus University College. Hij is redacteur van literair tijdschrift nY en het Amerikaanse tijdschrift voor politiek, theorie en kritiek Contrivers’ Review. Zijn debuut, 34, verscheen als chapbook bij uitgeverij Stanza in 2015. Hij was de gastschrijver van nY in 2016. Zijn gedichten verschenen onder meer in Samplekanon, nY, Kluger Hans, Cabaret Wittgenstein, Deus Ex Machina en Kunsttijdschrift Vlaanderen.

 

Erik Lindner (°1968) is dichter, schrijver en literair criticus. Hij is oprichter en hoofdredacteur van het tijdschrift TERRAS voor internationale literatuur, schrijft poëzierecensies voor diverse kranten en tijdschriften en is adviseur literatuur van de Jan van Eyck Academie in Maastricht en docent aan de Schrijversvakschool in Amsterdam.

 

Roel Richelieu Van Londersele is dichter en romanschrijver. Hij gaf het literaire tijdschrift KOEBEL uit, waarin zijn belangrijkste tijdgenoten debuteerden en nu is hij redacteur van www.hetgezeefdegedicht.be dat nieuwe dichters helpt. Hij was de eerste Gentse stadsdichter. Hij publiceerde tien dichtbundels die verzameld werden in DE BRUIDEN (uitgeverij ATLAS/Contact). Zijn werk werd opgenomen in talrijke bloemlezingen en poëzieroutes en hij ontving verschillende literaire prijzen. Hij gaf en geeft workshops en feedback o.a. aan de Academie van Ieper, de Antwerpse Schrijversacademie en bij Wisper.


Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen