Adviescommissie Poëzie

  • Sarah Posman (voorzitter)
  • Yvan De Maesschalck
  • Laurens Ham
  • Erik Lindner
  • Roel Richelieu Van Londersele

 


 

Sarah Posman (°1982) is als postdoctoraal onderzoeker van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek verbonden aan de Universiteit Gent. Ze is redactielid van nY, schrijft recensies voor deReactor en Poëziekrant, en maakt af en toe poëzievertalingen. 


Yvan De Maesschalck was leraar Nederlands en Engels, onder meer aan de Europese school van Luxemburg en Brussel. Is nu freelance recensent en schrijft voor Mappalibri, Poëziekrant en Tiecelijn. Is tevens redacteur van ‘Tiecelijn. Jaarboek van het Reynaertgenootschap’. Publiceerde in 2016 ‘Vossenlucht. Over Reynaertpersonages en hun fictionele aanverwanten’ bij Academia Press, Gent.

 

Laurens Ham (°1985) is als docent en onderzoeker verbonden aan de afdeling moderne Nederlandse letterkunde van de Universiteit Utrecht. Hij rondt momenteel een proefschrift af over autonomie in de Nederlandse literatuur vanaf de negentiende eeuw. Daarnaast is hij docent aan de Koningstheateracademie in Den Bosch, redacteur van literair tijdschrift Terras en essayist, onder meer voor tijdschriften als DW B, nY en Ons Erfdeel.

 

Erik Lindner (°1968) is dichter, schrijver en literair criticus. Hij is oprichter en hoofdredacteur van het tijdschrift TERRAS voor internationale literatuur, schrijft poëzierecensies voor diverse kranten en tijdschriften en is adviseur literatuur van de Jan van Eyck Academie in Maastricht en docent aan de Schrijversvakschool in Amsterdam.

 

Roel Richelieu Van Londersele is dichter en romanschrijver. Hij gaf het literaire tijdschrift KOEBEL uit, waarin zijn belangrijkste tijdgenoten debuteerden en nu is hij redacteur van www.hetgezeefdegedicht.be dat nieuwe dichters helpt. Hij was de eerste Gentse stadsdichter. Hij publiceerde tien dichtbundels die verzameld werden in DE BRUIDEN (uitgeverij ATLAS/Contact). Zijn werk werd opgenomen in talrijke bloemlezingen en poëzieroutes en hij ontving verschillende literaire prijzen. Hij gaf en geeft workshops en feedback o.a. aan de Academie van Ieper, de Antwerpse Schrijversacademie en bij Wisper.

  

 

 

 

 

 


Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen